03.12.2018

Familjer i Österbotten nöjda med servicen

Familjer i Österbotten nöjda med servicen
På hösten gjordes en elektronisk undersökning om service för barn, unga och familjer i Österbotten.
Barnfamiljerna i Österbotten är i genomsnitt mycket nöjda med servicen i sin hemkommun. Invånarna
är nöjdast med mödra- och barnrådgivningen, dagvården och skolorna. De som svarade på enkäten
vill ha mera elektroniska tjänster, som elektronisk tidsbokning och chat-tjänster.


Gå till "Aktuellt"