03.10.2018

Fastighetsskatteprojekt

P.g.a olycksfall kommer terrängbesöken på Sundsbacken, i Värnamo och Stjärnfallet/Regnbågen
inte att utföras som planerat, utan fördröjas 2-4 veckor.

De som har bett om att bli informerade innan besöken, kommer att meddelas närmare om tidpunkten
när mätning blir aktuell.

Vi beklagar fördröjningen!

Jonas Andersson/Projektansvarig


Gå till "Aktuellt"