04.12.2018

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Samarbetsnämnden, som består av ledande politiker och tjänstemän i Jakobstadsregionens kommuner och städer,
har tagit del av den senaste tidens information om ett fall av mässling hos ett barn i förskoleåldern i Larsmo och de
åtgärder som vidtagits med anledning av detta.

Nämnden uppmanar befolkningen att lyssna på hälsovårdsmyndigheten som bedriver evidensbaserad vård och
information. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förhindra ytterligare spridning. Nämnden uppmanar invånarna
att vara i kontakt med sin lokala hälsostation vid frågor om vaccinationer.

Vi anser att social- och hälsovårdsverket i Jakobstad under rådande omständigheter har skött situationen på ett bra
sätt. Informationen har varit lätt tillgänglig och väl organiserad. En eloge till all personal, särskilt de som ställt upp på
övertid, för att täcka det akuta behov av information och vaccinering.

Tack även till Vasa centralsjukhus/sjukvårdsdistriktet, SOITE och THL för gott samarbete.

För mer information, se
Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Institutet för hälsa och välfärd THL


Gå till "Aktuellt"