Anslagstavla

 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (11.12.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 3.12.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Stadsfullmäktige sammanträder (Allmän förvaltning)
  (04.12.2018) i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7,torsdag 13.12.2018 kl. 12.00.Protokollet från detta sammanträde är framlagt till allmänt påseende på www.nykarleby.fi samt i stadskansliet tisdag 18.12.2018.Föredragningslistan finns publicerad på www.nykarleby.fi. Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 4.12.2018 nr 14; Förnyande av legoavtal (Teknisk förvaltning)
  (04.12.2018) Planläggningschefens beslut 4.12.2018 nr 14; Förnyande av legoavtal Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 4.12.2018 nr 13; Förnyande av legoavtal (Teknisk förvaltning)
  (04.12.2018) Planläggningschefens beslut 4.12.2018 nr 13; Förnyande av legoavtal Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 21.11.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (30.11.2018) Läs mera
 • Planeringsbehov MBN 21.11.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (30.11.2018) Läs mera
 • Förslagen till gatuplaner för Björnmossgatan och Björnmossgränd framlagda till påseende
  (29.11.2018)   Läs mera
 • Delgeneralplan för ett vindkraftsområde i Pensala; Storbötet
  (29.11.2018)   Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (29.11.2018) Läs mera
 • Ändring av väjningsplikt i korsningen Östra Åvägen - Södra Ringvägen (Teknisk förvaltning)
  (29.11.2018)   Läs mera

1 2 3