Anslagstavla

 • Dagvattenplan för del av Frillmossvägen och del av Fältskärsgatan (Teknisk förvaltning)
  (16.08.2018) Tekniska avdelningen meddelar med stöd av markanvändnings- och bygglagen att dagvattenplaneprojekt inleds. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter vid beredningen av planeringsprojekten. Följande planeringsprojekt är aktuellt; Läs mera
 • Beslut om undantagslov (Allmän förvaltning)
  (15.08.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 13.8.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Beslut (Allmän förvaltning)
  (10.08.2018) Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden 25.8.2018 Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (09.08.2018) Läs mera
 • Högsta förvaltningsdomstolens beslut (Allmän förvaltning)
  (06.08.2018)   Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 1.8.2018 nr 47; Avstängning av gator under "Strövtåg i Topelius värld" 1 (Teknisk förvaltning)
  (01.08.2018)   Läs mera
 • Lediga skolsgångsbiträdestjänster 2018 (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (06.04.2018) Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018 (Allmän förvaltning)
  (27.03.2018) Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018. Läs mera
 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2018 (Välfärd)
  (22.01.2018) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 10.1, 5.4, 29.5, 6.9, 4.10 och 22.11. Läs mera

1 2