Anslagstavla

 • Meddelande åt arrendetagare - stadens fritidstomter (Teknisk förvaltning)
  (13.11.2018) Nykarleby stad förnyar sin tomtpristaxa för stadens fritidstomter. Stadsstyrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp för projektet och ärendet är under beredning. Beslutsunderlag har presenterats hösten 2013. Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (08.11.2018) Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (07.11.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har 5.11.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Tomtindelning för kvarter 825 (invid Berghällsvägen/Pälsvägen) (Teknisk förvaltning)
  (02.11.2018) Förslaget till separat tomtindelning för kvarter 825 (invid Berghällsvägen / Pälsvägen) är offentligt framlagt till påseende under 14 dagars tid från denna dag i stadshuset, Topeliusesplanaden 7. Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (02.11.2018) Läs mera
 • Tomtindelning invid Pälsvägen/Mejselgränd (Teknisk förvaltning)
  (29.10.2018) Tekniska nämnden har den 23.10.2018 godkänt separat tomtindelning för kvarter 824 (invid Pälsvägen/Mejselgränd). Läs mera
 • Planeringsbehov MBN 17.10.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (26.10.2018) Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 17.10.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (26.10.2018) Läs mera
 • Detaljplan vunnit laga kraft (Allmän förvaltning)
  (25.10.2018) Stadsfullmäktiges beslut 30.8.2018 om detaljplan för delområde vid Glasbruket i Vexalahar vunnit laga kraft. Läs mera
 • Preliminär bedömning av risken för dagvattenöversvämningar i Nykarleby stad (Teknisk förvaltning)
  (24.10.2018) Tekniska avdelningen meddelar med stöd av lagen om hantering av översvämningsrisker att en preliminär bedömning av dagvattenöversvämningsrisker uppgjorts. Intressenter ges möjlighet att framföra sina åsikter om bedömningen. Läs mera

1 2 3