Anslagstavla

 • Social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)
  (18.06.2018) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (08.06.2018) Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 7.6.2018; Tillfällig användning av gatuområde (Teknisk förvaltning)
  (07.06.2018) Se följande länk: Tekniska direktörens beslut 7.6.2018; Tillfällig användning av gatuområde Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 6.6.2018; Förlängning av tillstånd för tillfällig användning av gatuområ (Teknisk förvaltning)
  (06.06.2018) Se följande länk: Tekniska direktörens beslut 6.6.2018 Läs mera
 • Beslut om undantagslov (Allmän förvaltning)
  (05.06.2018) Stadsstyrelsen meddelar den 8.6.2018 beslut om följande undantagslov: Läs mera
 • Kungörelse; Ansökan om miljötillstånd, Ab Feora Oy (Allmän förvaltning)
  (05.06.2018) Regionförvaltningsverket kungör följande miljötillståndsansökan: Läs mera
 • Kungörelse; Ansökan om miljötillstånd, Ab Nyko Frys Oy (Allmän förvaltning)
  (05.06.2018) Regionförvaltningsverket kungör följande ansökan om miljötillstånd: Läs mera
 • Gatuplan för Juthasvägen, Seminariegatan och Kyrkobron/del av Brogatan (Teknisk förvaltning)
  (31.05.2018) Tekniska nämnden har den 22.5.2018 godkänt gatuplan för Juthasvägen pl. 0 – 400, Läs mera
 • Österbottens avfallsnämnds beslut 8.5.2018 (Allmän förvaltning)
  (30.05.2018) Meddelande om beslut Läs mera
 • Förslaget till separat tomtindelning för kvarter 821
  (29.05.2018)   Läs mera

1 2 3