Anslagstavla

 • Hörande angående byggprojekt; Nyman T. och Jutila Z.
  (25.09.2018)   Läs mera
 • Social- och hälsovårdsnämndens protokoll
  (24.09.2018) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (21.09.2018) Läs mera
 • Stadsfullmäktige sammanträder (Allmän förvaltning)
  (19.09.2018) i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7,torsdag 27.9.2018 kl. 19.00.Protokollet från detta sammanträde är framlagt till allmänt påseende på www.nykarleby.fi samt i stadskansliet tisdag 2.10.2018.Föredragningslistan finns publicerad på www.nykarleby.fi. Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen; Lövbacka Ab (Allmän förvaltning)
  (18.09.2018) Regionförvaltningsverket, Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 17.9.2018 nr 57; Lundagatan, val av jordbyggnadsentreprenör (Teknisk förvaltning)
  (17.09.2018)   Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 17.9.2018 nr 56; Tillstånd för skyltar; MUIK Hockey Ab (Teknisk förvaltning)
  (17.09.2018)   Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (13.09.2018) Stadsstyrelsen har den 10.9.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)
  (11.09.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Val av kurssekreterare i arbis (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (10.09.2018) Läs mera

1 2 3