Anslagstavla

 • Ansökan om marktäktstillstånd; Smeds Sture
  (27.11.2018) Läs mera
 • Anställning av kanslist/lönebokförare, tjänstemannabeslut (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (23.11.2018) Läs mera
 • Tjänstemannabeslut (Allmän förvaltning)
  (22.11.2018) Tjänstemannabeslut om utskriftshantering Läs mera
 • Godkänd tomtindelning invid Berghällsvägen/Pälsvägen (Teknisk förvaltning)
  (21.11.2018) Tekniska nämnden har den 20.11.2018 godkänt separat tomtindelning för kvarter 825 (invid Berghällsvägen/Pälsvägen). Läs mera
 • Detaljplan som vunnit laga kraft (Allmän förvaltning)
  (20.11.2018) Stadsfullmäktiges beslut 27.9.2018 § 53 om detaljplan för Smedsbacka-områdethar vunnit laga kraft. Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen (Allmän förvaltning)
  (14.11.2018) Regionförvaltningsverket, Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Lediga jobb (Allmän förvaltning)
  (14.11.2018) Lediga jobb i Nykarleby Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (07.11.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har 5.11.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Stängning av Silvastbron (Teknisk förvaltning)
  (06.09.2018) Tekniska nämnden har den 28.8.2018 § 97 beslutat att stänga Silvastbron vid Kiitolavägen av säkerhetsskäl. Trafiken på Silvastbron begränsas så att endast cykel- och gångtrafik samt mopedtrafik tillåts. Läs mera
 • Lediga skolsgångsbiträdestjänster 2018 (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (06.04.2018) Läs mera