Anslagstavla

 • Beslut enligt miljöskyddslagen; H & J Granlund Pälsfarm Ab
  (25.05.2018) Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 16.5.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (25.05.2018) Läs mera
 • Fastighetsförsäljning (Teknisk förvaltning)
  (25.05.2018)   Läs mera
 • Beslut enligt vattenlagen (Allmän förvaltning)
  (23.05.2018) Regionförvaltningsverket, Västra och Inre Finland; Kungörelse: Läs mera
 • Nykarleby fiskelag-delägarlag: Protokoll 23.4.2018 (Allmän förvaltning)
  (07.05.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Kungörelse: Översvämningsrisk (Allmän förvaltning)
  (10.04.2018) Närings,- trafik- och miljöcentralen kungör förslaget till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten ochMellersta Österbotten samt handlingen om deltagande, information och hörande underplaneringstiden är framlagda till påseende 9.4.– 9.7.2018 i Österbottens, Södra Österbottensoch Mellersta Österbottens kommuner. Läs mera
 • Lediga skolsgångsbiträdestjänster 2018 (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (06.04.2018) Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018 (Allmän förvaltning)
  (27.03.2018) Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018. Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)
  (13.02.2018) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera