Anslagstavla

 • Miljösyn 2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (05.10.2018) Läs mera
 • Godkänd dagvattenplan för del av Fältskärsgatan och del av Frillmossavägen (Teknisk förvaltning)
  (03.10.2018) Tekniska nämnden har den 25.9.2018 godkänt dagvattenplan för del av Fältskärsgatan och del av Frillmossavägen. Läs mera
 • Ansökan om marktäkts- och miljötillstånd; Sundström Ab Oy Entreprenad
  (02.10.2018)   Läs mera
 • Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)
  (02.10.2018) Stadsfullmäktige i Nykarleby har den 27.9.2018 godkänt detaljplan för småhusområde i Smedsbacka-Nystan-området. Detaljplanen berör kvarteren 664-679 och intilliggande allmänna områden. Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 19.9.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (28.09.2018) Läs mera
 • Kungörelse; Adven Oy (Allmän förvaltning)
  (26.09.2018) Närings-, trafik- och miljöcentralens kungörelse: Läs mera
 • Stängning av Silvastbron (Teknisk förvaltning)
  (06.09.2018) Tekniska nämnden har den 28.8.2018 § 97 beslutat att stänga Silvastbron vid Kiitolavägen av säkerhetsskäl. Trafiken på Silvastbron begränsas så att endast cykel- och gångtrafik samt mopedtrafik tillåts. Läs mera
 • Lediga skolsgångsbiträdestjänster 2018 (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (06.04.2018) Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018 (Allmän förvaltning)
  (27.03.2018) Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018. Läs mera
 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera