Anslagstavla

 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2018 (Välfärd)
  (22.01.2018) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 10.1, 5.4, 29.5, 6.9, 4.10 och 22.11. Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2018 (Allmän förvaltning)
  (19.01.2018) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 14.3, 16.5, 26.9 och 28.11.Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Tekniska nämndens sammanträden (Teknisk förvaltning)
  (10.01.2018) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. Läs mera
 • Ansökan om stipendium (Allmän förvaltning)
  (02.01.2018) S T I P E N D I U M Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden sammanträde 2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (21.12.2017) Läs mera