07.09.2018

Dagvattenplan för del av Fältskärsgatan och för del av Frillmossavägen

Förslag till dagvattenplan för del av Fältskärsgatan och för del av Frillmossavägen är offentligt framlagd till påseende från 10.9.2018 t.o.m. 24.9.2018 på stadens tekniska avdelning, Topeliusesplanaden 7 samt på stadens anslagstavla på www.nykarleby.fi

Eventuella anmärkningar mot förslaget till dagvattenplan skall inlämnas till tekniska nämnden, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, inom den tid förslaget är framlagt till påseende.

 

                                                                                       Tekniska nämnden 7.9.2018

 Längdskärning/Pituusleikkaus

Situationsplan/Asemasuunnitelma

Tvärsnitt/Poikkileikkaus; Frillmossavägen/Frillmossantie

Tvärsnitt/Poikkileikkaus; Fältskärsgatan/Välskärinkatu


Gå till "Anslagstavla"