25.10.2018

Detaljplan vunnit laga kraft (Allmän förvaltning)


Stadsfullmäktiges beslut 30.8.2018 om detaljplan för delområde vid Glasbruket i Vexala
har vunnit laga kraft.

Nykarleby den 25.10.2018

Stadsstyrelsen

 


Gå till "Anslagstavla"