31.05.2018

Gatuplan för Juthasvägen, Seminariegatan och Kyrkobron/del av Brogatan (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 22.5.2018 godkänt gatuplan för Juthasvägen pl. 0 – 400,

 Seminariegatan pl. 0 – 320 samt Kyrkobron/del av Brogatan.

 

Nykarleby 1.6.2018

Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"