03.10.2018

Godkänd dagvattenplan för del av Fältskärsgatan och del av Frillmossavägen (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 25.9.2018 godkänt dagvattenplan för del av Fältskärsgatan och del av Frillmossavägen.

 

Nykarleby 3.10.2018

Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"