11.09.2018

Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)

K U N G Ö R E L S E

Stadsfullmäktige i Nykarleby har den 30.8.2018 godkänt detaljplan för delområde vid Glasbruket i Vexala. Detaljplanen berör del av kvarter 3 samt allmänt område på strand-planeområdet

Nykarleby den 11.9.2018

Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"