02.10.2018

Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)

Stadsfullmäktige i Nykarleby har den 27.9.2018 godkänt detaljplan för småhusområde i Smedsbacka-Nystan-området.
Detaljplanen berör kvarteren 664-679 och intilliggande allmänna områden.

Nykarleby den 2.10.2018

Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"