06.08.2018

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (Allmän förvaltning)

 

K U N G Ö R E L S E


Högsta förvaltningsdomstolens beslut 4.7.2018 Dnr 1105/1/18; Ansökan om besvärstillstånd i ett ärende som gäller generalplan (Sandbacka vindkraftsområde) finns till påseende på förvaltningsavdelningen (stadskansliet), Topeliusesplanaden 7, till den 6.9.2018.

Nykarleby 6.8.2018
Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"