19.01.2018

Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2018 (Allmän förvaltning)

Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 14.3, 16.5, 26.9 och 28.11.
Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset.


Nykarleby 19.1.2018
Sektionen för stödtjänster


Gå till "Anslagstavla"