02.11.2018

Tomtindelning för kvarter 825 (invid Berghällsvägen/Pälsvägen) (Teknisk förvaltning)

Förslaget till separat tomtindelning för kvarter 825 (invid Berghällsvägen / Pälsvägen) är offentligt framlagt till påseende under 14 dagars tid från denna dag i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.

Ev. anmärkningar mot förslaget skall inlämnas till tekniska nämnden adr. Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby före utgången av den tid förslaget varit framlagt till påseende.

 

                                              Nykarleby  2.11.2018

                                              Tekniska nämnden i Nykarleby

Tomtindelning


Gå till "Anslagstavla"