04.09.2018

Tomtindelning för kvarter 930 (invid Jakobstadsvägen) (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 28.8.2018 godkänt separat tomtindelning för kvarter 930 (invid Jakobstadsvägen).

  

               Nykarleby 4.9.2018

               Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"