28.06.2018

Tomtindelning för kvarter 930 (invid Jakobstadsvägen) (Teknisk förvaltning)

Förslaget till separat tomtindelning för kvarter 930 (invid Jakobstadsvägen) är offentligt framlagt till påseende fr.o.m. 29.6.2018 t.o.m. 10.8.2018 vid stadshuset, Topeliusesplanaden 7.

Ev. anmärkningar mot förslaget skall inlämnas till tekniska nämnden adr. Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby före utgången av den tid förslaget varit framlagt till påseende.

 

                                              Nykarleby 29.6.2018

                                              Tekniska nämnden i Nykarleby

 Tomtindelning

 


Gå till "Anslagstavla"