22.01.2018

Välfärdsnämndens möten 2018 (Välfärd)

Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 10.1, 5.4, 29.5, 6.9, 4.10 och 22.11.


Nämndens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på torsdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset.


Nykarleby 22.1.2018
Välfärdsnämnden


Gå till "Anslagstavla"