Idrottsgalan 2018

Fredagen den 19.1.2018 kl. 19 hålls igen Nykarlebys unika idrottsgala i Stjärnhallen!

På förslag av föreningar premieras Årets talkoarbetare, Årets föreningsaktiva, Årets junior/individuell idrott, Årets junior/lagidrott, Årets senior/individuell idrott, Årets senior/lagidrott, Årets lag, Årets tränare/individuell idrott, Årets tränare/lagidrott och Årets Idrottsevenemang. Allmänheten kan ge förslag på Årets motionär.

Fritidssektionen besluter vid sitt möte i januari vilka personer som tilldelas titlarna.

De idrottare som under året 2017 erhållit medalj i VM, EM eller FM premieras också under galan på basis av insända uppgifter från föreningar m.fl. Idrottaren bör vara mantalsskriven i Nykarleby och/eller tillhöra en nykarlebyförening. Samtliga uppmärksammas på galan och de som erhållit FM guld eller medalj i internationella mästerskap (EM, VM) och är fyllda 16 år vid tävlingstillället får dessutom motta Nykarleby stads idrottsmedalj. Stadgar för idrottsmedaljen hittar du här.

Föreningarnas nomineringar och uppgifter på medaljörer bör vara insända med webformuläret nedan eller på epost idrott@nykarleby.fi senast den 10.12.2017. Kutym är att man kan väljas endast en gång till vinnare i kategorierna Årets talkoarbetare, Årets föreningsaktiva och Årets motionär. Här hittar du tidigare års vinnare i olika kategorier.

Sänd gärna foton från t.ex. tävlingar och föreningsaktiviteter under idrottsåret 2017 till adressen idrottsgalan@nykarleby.fi senast sista december.

Har du frågor? Eposta idrott@nykarleby.fi eller ring 044-7219079 Wannäs.

Klicka nedan för att sända in nomineringar och medaljörer inför Idrottsgalan 2018:

Nomineringar (här kan du även bifoga foto på de(n) nominerade)

Medaljörer

Årets motionär
Allmänhetens förslag på Årets motionär kan även inlämnas till Nykarleby stads info, Topeliusespl. 7.