Bildningskansliet och -nämnden

Till våra verksamhetsområden hör utbildning, småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetarinstitut, studiecenter, kultur, museer, idrott, fritid, bibliotek, ungdom och nykterhet. Vid bildningskansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m. Inom bildningsväsendet arbetar ca. 270 personer.

Mötestider 2018

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens protokoll

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!
Kontaktuppgifter.

Bildningsdirektör Boris Sundell         tel. 044 7219 070
60%, tisdag, onsdag och torsdag.

Biträdande bildningsdirektör Teresia Tötterman- Engström      tel. 044 7219 070
40%, måndag och fredag.

Suomenkielisen koulutoimenjohtaja Riikka Vestlin            puh.050 4425 711

Besöksadress:

Bildningskansliet
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
Tel. +358 6 7856 111 (växel)