Jeppo- Pensala skola

Presentation av skolan

Adress: Jungarvägen 27b, 66850 Jeppo
telefoner:
Nykarleby stad växel: 7856111
Lär rum: 7856447, 0504697270
Rektor Susanne Sandin: 050-4428875
förskola: 7856449, 050-4697275
köket: 7856448

Jeppo-Pensala skola är en svenskspråkig grundskolaskola med förskola och årskurserna 1-6. skolan har 6 klasslärare, en timlärare, en förskollärare och en speciallärare 12 timmar per vecka. Skolan detta läsår 97 elever från och med hösten 2010 hör före detta  Pensala skolas elevupptagningsområde också till Jeppo-Pensala skola.

Skolan ligger intill älven i Jeppo, en del av staden Nykarleby. Skolan samlar elever från hela den gamla kommunen, varför ca hälften av eleverna skjutsas till skolan. Av skolans elever kommer ca ett 15-tal från tvåspråkiga hem.

Vår målsättning är en skola där alla trivs. I strävan att få en trygg skola är det mobbningsförebyggande arbetet ett av våra viktigaste redskap. Våra förebyggande åtgärder är bl.a Trivselspridare, EQ-övningar, Kompismassage, Trivselråd mm.

Musiken har en framträdande plats i skolan. Jeppo Ungdomsorkester startar vart tredje år en nybörjargrupp där en stor del av skolans elever spelar med.

Lektionstider:
1 8:00 - 8:45
2 9:00 - 9:45
3 10:00 - 10:45
4 11:15 - 12:00
5 12:15 - 13:00
6 13:15 - 14:00

Välkomna till läsåret 2017-18

Vi startar läsåret kl 8:00 måndagen den 14.8. Den dagen slutar alla kl 12, sen följs tiderna i läsordningen.

Skolskjutsar läsåret 17--18

Morgontrafik

  • norr om skolan östra och västra sidan: Jens Björklunds  taxi ,  tel 0400-868911, meddela ifall eleven är sjuk så han inte hämtar i onödan! Ungefärliga tider: Gränden 7:30, Bärs 7:35, Jens skulle återkomma med noggrannare tidtabell senare i veckan.
  • söderifrån östra sidan: Haldins linjetrafik
  • söderifrån västra sidan Härmän liikenne linjetrafik
  • Pensala: Ingves/Svanbäck/Björklund tel,0500-860585 till Uf, Haldin till Jeppo

Här finns allt om skolskjutsar: http://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/skolvasendet

Eftermiddag

  • Jeppo:Ingves/Svanbäcks alla dagar och turer
    Pensala:  Johnny Björklund alla turer

 

Ring och fråga om ni undrar över något!