Elevråd

Tillsammans med eleverna i Normen skall klasslärarna diskutera vilka uppgifter ett elevråd kan ha.
Klasserna sina representanter till elevrådet.
Elevrådet skall fungera som en kontaktlänk mellan eleverna och lärarna. Det skall arbeta bl.a.
för att trivseln skall förbättras i skolan och att mobbningen skall minska.
Elevrådet sammanträder vid behov, ca en gång per månad.
Protokoll skrivs på elevrådsmötet. Det läses upp vid en morgonsamling, så att alla elever i skolan får ta del av elevrådets verksamhet. Samtidigt får eleverna veta vad lärarkollegiet har beslutat i frågor, som väckts av elevrådet.

Elevrådet underhåller skolans blogg, läs den på adressen: normensskola.blogspot.com

 

Elevrådet 2016-17

Loa Käldström, ordförande

Valentin Granqvist

Enni Johansson

Axel Lönnqvist

Lorenz Backman

Simon Fellman

Gabriel Eklund

Felicia Malinen

Åsa Forsbacka och Maria Sjöblom är elevrådets handledare läsåret 2015-2016.