Specialklassen

SPECIALUNDERVISNING I SPECIALKLASS

INNEHÅLL OCH MÅL

  • Undervisningens mål är i huvudsak de samma som för allmänundervisningen.
  • Anpassade lärokurser används när eleven inte kan tillgodogöra sig grundskolans allmänna undervisning p.g.a. handikapp, sen utveckling eller annan jämförbar orsak.
  • Med anpassad kurs avses lärokurser som godkänts särskilt för specialundervisningen.
  • Avsikten med specialundervisning i specialklass är att garantera att alla elever kan fullfölja läroplikten i enlighet med sin personliga kapacitet.
  • Individuella läroplaner görs upp för varje elev.
  • Särskild uppmärksamhet ägnas åt att väcka och stöda elevens initiativförmåga och självkänsla.
  • Normens specialklasser riktar sig till elever i åk 1-6.