Trivsel och ordningsregler

 

Vi är en KiVa-skola där vi tar hand om oss själva och varandra genom att

... vi hjälper varandra

... vi leker med alla

... vi ger varandra arbetsro

... vi tar ansvar