Skogsparkens skola

Skogsparken skola
Västanlid 1 66900 Nykarleby
Tel: 06-7856463
Förskolan: 7856465

Rektor: Teresia Tötterman-Engström
Tel.: 050-4433575
lärarrum 7856463

Skogsparkens skola 2017-18

Välkommen till ett nytt läsår ! Skolan startar 14 augusti kl 8.30.

Tidtabellen för morgonskjutsarna ser du på denna länk: http://www.nykarleby.fi/assets/WWW/Dagvard-Skola/Morgonrutter.pdf

I Skogsparkens skola finns förskolan och årskurs 1 och 2. I år har Skogsparkens skola totalt 108 elever. Inom specialundervisningen arbetar vi med flexibla gruppindelningar (raketen) och klinikundervisning. Raketen erbjuder stöd av olika slag samt möjliggör flexibla gruppindelningar i ämnena modersmål och matematik.

Skogsparkens (F-2) och Normens skola (3-6)är en enhet med delvis gemensamma utrymmen.

Förskollärare: Lotta Ahlström, Carina Holm, Marianne Jungell

Specialbarnträdgårdslärare: Ann Edfelt-Lax

Klasslärare: Årskurs 2 Åsa Forsbacka och Harriet Nybäck; 1A Linda Ingerström-Knutar, 1B Anna-Leena Eklund, 1C Carina Kangas

Speciallärare: Mikaela Smeds

Skolgångsbiträden: Benita Finne, Jannica Andersson och Terese Lasén

Köks- och städpersonal: Anette Renvall-Kontiainen, Viktoria Kronqvist

Fastighetsskötare: Carl-Henrik Rudnäs, Mikael Åbro

Skolhälsovårdare (åk1-2): Ann-Louise Sundsten. Skolhälsovårdaren besöker skolan på fredagar och har telefontid alla vardagar kl. 8-9.

Skolpsykolog: Sofia Hedman

Skolkurator: Carina Ventin

Alla lärare har e-postadressen: fornamn.efternamn@nykarleby.fi