Småbarnspedagogik

 

 

Nykarleby kraftverk infromerar:

Från och med nästa veckas måndag, 5.11, kommer Nykarleby Kraftverk att gräva av Juthasvägen, ganska mitt emellan korsningarna Juthasvägen/Värnamogatan och Juthasvägen/Munsalavägen, orsak är att man lägger ner avloppsrör och samtidigt byts ytvattenrör. Elever och ledsagare som annars använder sig av den sträckan på morgon och eftermiddag ombeds styra sin färdrutt över Juthbackabron istället. Arbetet beräknas ta hela v45, dvs. 5-9.11, eventuella sprängningsarbeten kan fördröja arbetet ytterligare. Hela vägen grävs av på en gång och av säkerhetsrisker tillåts inga obehöriga i närheten av arbetsområdet. 

 

Nu finns svensk version av TietoEdu!

De apple-användare (iOS) som har problem med inloggningen kan använda webversionen av tidsbokningen. https://prod-lcsse.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML

 


Nykarleby stad erbjuder småbarnspedagogik i form av:

  • Hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten). 
  • Partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten). Partiell vårdpenning utbetalas till föräldrar som förkortat sin arbetstid utan lön. d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår inom den grundläggande undervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdledighet tas ut till slutet av barnets tredje läsår. Vårdpenningen söks hos folkpensionsanstalten.
  • Familjedagvård. Familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget hem. För familjer med 3 barn under skolåldern och för handikappade barn kan familjedagvård ordnas i barnets hem.
  • Daghem.
  • Eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever.

 

 

 

 

 

Publikation3