Småbarnspedagogik

 

För tillfället kan det förekomma störningar i användningen av appen TietoEdu. Programleverantören arbetar med att lösa dessa problem.

Vi tackar för ert tålamod!

 


Nykarleby stad erbjuder småbarnspedagogik i form av:

  • Hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten). 
  • Partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten). Partiell vårdpenning utbetalas till föräldrar som förkortat sin arbetstid utan lön. d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår inom den grundläggande undervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdledighet tas ut till slutet av barnets tredje läsår. Vårdpenningen söks hos folkpensionsanstalten.
  • Familjedagvård. Familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget hem. För familjer med 3 barn under skolåldern och för handikappade barn kan familjedagvård ordnas i barnets hem.
  • Daghem.
  • Eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever.

 

 

Ledig befattning inom småbarnspedagogiken

Ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet, mer information och ansökan www.kuntarekry.fi

 

Publikation3